Contact

Voor vragen over reparatie of onderhoud aan uw schip, een ligplaats, winterstalling ed. kunt u onderstaand formulier invullen.

Contactformulier

 

Op al onze offertes, opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatselijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden op verzoek toegezonden